PAKALPOJUMI

SIA Monitoringa Centrs ir Valsts ieņēmumu dienesta oficiālā Atbilstības pārbaudes institūcija, kas nodrošina atbilstības pārbaudi visiem kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces un iekārtas modeļiem, modifikācijām un tā programmatūras versijām.

Kases aparātu un kases sistēmu sertifikācijas (atbilstības pārbaudes) procesa norise ir sekojoša:

  • Kases aparāta un/vai kases sistēmas apkalpojošais dienests vēršas pie SIA Monitoringa Centrs (sk. sadaļu “Kontakti”), lai veiktu nepieciešamo iekārtu verifikāciju, un iesniedz pieprasīto informāciju;
  • SIA Monitoringa Centrs un apkalpojošais dienests vienojas par pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem katrā gadījumā individuāli atkarībā no procesa sarežģītības un veicamo darbu apjomiem;
  • SIA Monitoringa Centrs veic attiecīgā kases aparāta un/vai kases sistēmas auditu atbilstoši 2014.gada 11.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.95 “Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām” un noteikumiem Nr.96 “Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība”;
  • Ja kases aparāts un/vai kases sistēma atbilst noteiktajām prasībām, SIA Monitoringa Centrs izsniedz apkalpojošajam dienestam un nosūta Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgu atbilstības apliecinājumu;
  • Ja konstatēts, ka kases aparāts un/vai kases sistēma neatbilst noteiktajām prasībām, SIA Monitoringa Centrs informē apkalpojošo dienestu par konstatētajām nepilnībām, kuras novēršot apkalpojošajam dienestam tiks izsniegts attiecīgs atbilstības apliecinājums;
  • Pēc pārbaudes, saņemot apliecinājumu par atbilstību noteiktajām prasībām, VID kases aparātu un/vai kases sistēmu iekļauj publiski pieejamajā Nodokļu maksātājiem reģistrēto nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu vienotajā datu bāzē.

SIA Monitoringa Centrs sniedz drošības testēšanas, veikstspējas testēšanas un IT atbilstības audita pakalpojumus. Pakalpojumu sniegšanas pamatā tiekizmantoti vispārpieņemtie standarti, likumdošana vai atzītās nozares labās prakses un vadlīnijas.