PAR MUMS

Uzņēmums SIA  Monitoringa Centrs tika izveidots tālajā 2007.gadā balstoties uz biznesa procesu optimizācijas un vadības konsultāciju pakalpojumiem, ko mūsu klients (viens no vadošajiem vietējiem IKT un biznesa vadības konsultāciju un risinājumu uzņēmumiem) sniedza SIA Latnet Serviss – vienam no tā brīža lielākajiem interneta pakalpojumu sniedzējiem Latvijā. Lai nodrošinātu SIA Latnet Serviss telekomunikāciju tīkla pārvaldības pilnveidošanu, tika nolemts izveidot atsevišķu uzņēmumu, kas pārņēma daļu no SIA Latnet Serviss  cilvēku un tehnoloģiskajiem resursiem, kā arī interneta tīkla uzraudzību, uzturēšanu un pārvaldību.

Šo gadu laikā SIA Monitoringa Centrs sadarbībā ar dažādiem partneriem ir piedalījies vairāku tīkla auditu un tehnisko konsultāciju projektos, kas izpildīti finanšu un apdrošināšanas nozarē, kā arī valsts pārvaldes iestādēs. Vēsturiski  SIA Monitoringa Centrs nodrošināja tīkla veiktspējas, uzturēšanas un administrēšanas pakalpojumus.

Ņemot vērā SIA Monitoringa Centrs darbinieku plašo pieredzi dažādos IKT projektos un darbības jomas vispārējās tirgus tendences, tika pieņemts lēmums mainīt uzņēmuma sniegto pakalpojumu klāstu.

Sākot ar 2018.gada 6.februāri SIA Monitoringa Centrs kļuva par oficiālo Atbilstības pārbaudes institūciju un ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā). Šobrīd uzņēmums nodarbojas ar visu veidu kases aparātu un kases sistēmu verificēšanu atbilstoši attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem. Kā arī sniedz dažādu lielumu un sarežģītības infromācijas sistēmu drošības un veiktspējas testēšanas pakalpojumus atbilstoši starptautiskajiem standartiem un vadlīnijām.